Lorem ipsum

Buskerud Dykkerservice as

Vi har spesialisert oss på innlandsdykking, med riktig utstyr, for rask transport og rigging.
Utfører det meste innen inspeksjons- og arbeidsdykking.

Kontakt oss

Om oss

Firmaet ble etablert i 1988 som enkeltmannsforetak og har gradvis ekspandert og utviklet seg. I 2005 ble firmaet omgjort til aksjeselskap. Er etablert på Kongsberg strategisk plassert for utkjøring til store deler av Østlandet.

Over tid har vi etablert en solid plass i markedet med mange gode samarbeidspartnere. I de tilfeller vi ikke har den rette kompetansen eller utstyret benytter vi oss av våre samarbeidspartnere. Vi kan derfor utføre det meste av det som er av dykkeroppdrag på kraftstasjoner, i elver, vann og sjø. Kan også levere det meste av det som trengs av materiell, verktøy, maskiner og utstyr til oppdragene.

Vi benytter bare sertifiserte dykkere, har de rette rutinene, setter kunder og sikkerheten i fokus. Vi har spesialisert oss på dykking i innlandet med mobilt utstyr. Dykkingen kan foregå med luft direkte fra bil, henger eller båt. Utstyret kan enkelt tas ut av kjøretøyene og ut på dykkeplassen. Vi har båter, flåter, filmutstyr og mye spesialutstyr/verktøy.

I mange tilfeller er det lønnsomt for oppdragsgiver og oss, at vi er med på en forhåndsbefaring. Dette for at vi sammen eventuelt skal finne den beste løsningen på forhånd. Den beste løsningen er som oftest raskest og mest kostnaddsbesparende.

Arbeidsområder

 Inspeksjoner:

 • Undervannsinspeksjoner med opptak på film eller stillbilder.
 • Oppmåling av konstruksjoner.
 • Kartlegging.
 • Samarbeid med konsulentfirmaer.
 • Dokumentasjon / tilstandsrapport.

 Arbeidsdykking:

 • Rensking av og foran varagrinder.
 • Setting av nåldammer/ bjelkestengsel.
 • Dykking i sjakter og tunneller.
 • Mekanisk arbeid, montering og reparasjoner.
 • Tetting av lekkasjer.
 • Forskaling og støpearbeid.

 Annet:

 • Kan levere det meste av det som trengs av materiell, masser og konstruksjoner.
 • Påtar oss andre nærliggende oppdrag.
 • Har eget verksted for reparasjon av dykkeutstyr med mer.
 • Opplæring i vannredning.

Galleri

Kontakt oss

Ring: 997 13656 eller send en e-post til post@buskerud-dykkerservice.no

Vi søker nye utfordringer og stiller gjerne opp på forhåndsbefaring. Ta kontakt for uforpliktende samtale.
De meste av oppdragene har vi for faste kunder. Da vi nå er i ferd med å ekspandere, søker vi nye utfordringer!