Om oss

Firmaet ble etablert i 1988 som enkeltmannsforetak, senere omgjort til aksjeselskap og har gradvis ekspandert og utviklet seg. Er etablert i egne gode lokaler på Kongsberg, strategisk plassert for utkjøring til store deler av Østlandet.

Over tid har vi etablert en solid plass i markedet med mange faste oppdragsgivere og gode samarbeidspartnere. I de tilfeller vi ikke har den rette kompetansen eller utstyret benytter vi oss av våre samarbeidspartnere. Vi kan utføre det meste av det som er av dykkeroppdrag på kraftstasjoner, i elver, vann og sjø. Kan også levere det meste av det som trengs av materiell, verktøy, maskiner og utstyr til oppdragene.

Vi har fokus på gode HMS rutiner. Dykker i henhold til gjeldende regelverk, benytter bare sertifiserte dykkere, har de rette rutinene, setter kunder og sikkerheten i fokus. Vi har spesialisert oss på dykking i innlandet med mobilt utstyr. Dykkingen kan foregå med luft direkte fra bil, container, henger eller båt. Utstyret kan enkelt tas ut av kjøretøyene og ut på dykkeplassen. Vi har båter, flåter, filmutstyr, ROV og mye spesialutstyr/verktøy.

I mange tilfeller er det lønnsomt for oppdragsgiver og oss, at vi er med på en forhåndsbefaring. Dette for at vi sammen eventuelt skal finne den beste løsningen på forhånd. Den beste løsningen er som oftest raskest og mest kostnadsbesparende.

Kundegrupper

Kraftselskaper, konsulentfirmaer, entreprenører, industri, vannverk, renseanlegg, kommuner, forsikringsselskaper, havner, skipskontroll, rederier, kystverket, politi, andre dykkerfirmaer med flere.

De meste av oppdragene har vi for faste kunder. Da vi nå er i ferd med å ekspandere, søker vi nye utfordringer og oppdragsgivere!

Kontakt oss

Kontakt