Arbeidsområder

Arbeidsdykking:

 • Rensk, vedlikehold og utskifting av inntaksgrinder.
 • Setting av nåldammer/ bjelkestengsel.
 • Dykking i sjakter og tuneller.
 • Mekanisk arbeid, montering og reparasjoner.
 • Tetting av lekkasjer.
 • Forskaling og støpearbeid.
 • Legging av kabler.
 • Legging av sjøledninger.
 • Landtak.
 • Skjæring i stål med lansebrenner, oksyark, vinkelsliper med mer.
 • Skjæring i betong med wiresag, kjernebor, sag mm
 • Boring med luft eller hydraulikk i stål, betong og fjell.
 • Sveising.
 • Anoder.
 • Rengjøring av propeller mm.
 • Sprenging.
 • Slamsuging med vann, luft eller vacum.
 • Grabbing av bunn.
 • Spyling av grøfter, løsmasser og rengjøring.
 • Heving av biler, båter, konstruksjoner med mer.
 • Redning- og bergingsoppdrag.
 • Miljøundersøkelser og -opprydding.

Inspeksjoner:

 • Undervannsinspeksjoner med opptak på film eller stillbilder.
 • Oppmåling av konstruksjoner.
 • Kartlegging.
 • Samarbeid med konsulentfirmaer.
 • ROV
 • Dokumentasjon / tilstandsrapport.

Annet:

 • Levering og legging av sjøledninger, kabler ol.
 • Bygge fangdammer.
 • Utbedring av dammer.
 • Rehabilitering av betong.
 • Konsulentbistand.
 • Kan levere det meste av det som trengs av materiell, masser og konstruksjoner.
 • Påtar oss andre nærliggende oppdrag.
 • Har eget verksted for reparasjon av dykkerutstyr med mer.

Dyktig personell, lang erfaring, gode løsninger – hvor og når du trenger det!

Kontakt oss

Kontakt