UNDERVANNSENTREPRENØR

Alt innen arbeidsdykking

Alt innen arbeidsdykking

ARBEIDSDYKKING

Høy sikkerhetsfokus, kostnadseffektiv gjennomføring og det rette utstyret

Vi har spesialisert oss på innlandsdykking, med riktig utstyr, for rask transport og rigging. Utfører det meste innen anleggs-, inspeksjons- og arbeidsdykking.

Dykkingen foregår i all hovedsak som slangedykk direkte fra bil, container, flåte eller båt. Alt utstyret kan enkelt tas ut av kjøretøyene og ut på dykkeplassen. Vi har båter, flåter, filmutstyr, ROV og mye spesialutstyr/ verktøy.

Vi ønsker å forebygge ulykker, miljø- og helseskader slik at uheldige hendelser ikke oppstår. Driften skal være sikker for alle som utfører arbeid og de som arbeidet blir utført for. Dette skal skje ved at all aktivitet utføres etter gjeldende regler, våre og oppdragsgiveres HMS-rutiner.

ARBEIDSOMRÅDER

Inspeksjonsdykking

Les mer

Arbeidsdykking

Les mer

Annet

Les mer